Avís Legal

/Avís Legal
Avís Legal2017-10-19T16:30:23+00:00

 

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular de domini web és M.JOSEFINA SANCHEZ LEIVA (des d’ara FISANDECO), amb domicili a aquests efectes a C/FRANCESC PUGET I MONTFORT, 37 – POL.IND. EL VERDAGUER – 08560 MANLLEU número de C.I.F.: 33931415K. Correu electrònic de contacte: fisanleiva@gmail.com del lloc web.

 

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de FISANDECO atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resulten d’obligat compliment.

 

3. ÚS DEL PORTAL

www.restauraciofisandeco.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara “els continguts”) a Internet pertanyents a FISANDECO o als seus llicenciats als quals l’USUARI pot tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Nom de l’empresa creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitat, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Nom de l’empresa creadora del lloc web es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat  de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, FISANDECO no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES

FISANDECO compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 del 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament del desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per això, junt a cada formulari de recapta de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pot sol·licitar a fisanleiva@gmail.com, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat de l’arxiu creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

Així mateix, FISANDECO informa que compleix a la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FISANDECO per si o com a cessionària, és titular de tots els rets de la propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o texts: marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitats, programes d’ordinador necessaris pel seu funcionament, accès i ús, etc.), titularitat  de FISANDECO o bé dels seus llicenciats.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, segon paràgraf, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FISANDECO.  L’USUARI es compromet a respectar els drets de la Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FISANDECO. Podrà visualitzar els elements del portal inclòs imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únic i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se d’eliminar, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FISANDECO.

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

FISANDECO no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: erros o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adaptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

7. MODIFICACIONS

FISANDECO es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportuns al seu portal, podent canviar, eliminar o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que apareguin presentats o localitzats al seu portal.

 

8. ENLLAÇOS

En el cas que a www.restauraciofisandeco.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, FISANDECO no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas FISANDECO assumirà responsabilitat per continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb entitats connectades.

 

9. DRET D’EXCLUSIÓ

FISANDECO es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

 

10. GENERALITATS

FISANDECO perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

FISANDECO podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins a degudament publicades, que siguin modificades per unes altres.

 

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre FISANDECO I l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Manlleu.